(BVPL) - Thời gian qua, các lĩnh vực có liên quan nhiều đến người dân và doanh nghiệp gồm: đất đai, môi trường, khoáng sản đã được cắt giảm, đơn giản hóa mạnh thủ tục hành chính, chẳng hạn như: Lĩnh vực quản lý đất đai giảm 30 thủ tục đối với nơi đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai; giảm 9 thủ tục đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai; lĩnh vực khoáng sản đã cắt giảm gần 40% thủ tục hành chính không cần thiết... Tuy nhiên, một số cơ chế, chính sách hiện vẫn còn bất cập.

Nhieu chinh sach ve tai nguyen, moi truong chua "bat kip" thuc te - Anh 1

Đây là lý do để buổi giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp với sự tham gia của 63 Sở Tài nguyên và Môi trường trên cả nước diễn ra với chủ đề “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp”.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ thực hiện công tác hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ được ban hành đã tạo hành lang pháp lý khá đầy đủ, đồng bộ, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường. Trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, Bộ rà soát, đơn giản hóa theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, cắt giảm chi phí tuân thủ các thủ tục của xã hội.

Thời gian qua, các lĩnh vực có liên quan nhiều đến người dân và doanh nghiệp gồm: đất đai, môi trường, khoáng sản đã được cắt giảm, đơn giản hóa mạnh thủ tục hành chính, chẳng hạn như: Lĩnh vực quản lý đất đai giảm 30 thủ tục đối với nơi đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai; giảm 9 thủ tục đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai; một số thủ tục con hoặc công việc không cần thiết trong giao đất, cho thuê đất và đăng ký, cấp giấy chứng nhận đã được bãi bỏ; thời gian thực hiện thủ tục giảm so với quy định trước đây đối với tất cả các thủ tục; đơn giản hóa thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ phải nộp; lĩnh vực khoáng sản đã cắt giảm gần 40% thủ tục hành chính không cần thiết... Tuy nhiên, một số cơ chế, chính sách hiện vẫn còn bất cập, chưa theo kịp thực tiễn, chưa bắt kịp cơ chế thị trường và yêu cầu của quá trình hội nhập dẫn đến hiệu quả giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn chưa kịp thời, nhất là trong các lĩnh vực quan lý đất đai, môi trường, quản lý tài nguyên nước.

Còn nhiều người dân và doanh nghiệp chưa nắm vững quy trình thủ tục dẫn đến chưa đến đúng nơi phải nộp hồ sơ hoặc phải bổ sung hồ sơ làm phát sinh chi phí tuân thủ thủ tục. Một số cơ quan địa phương còn một bộ phận cán bộ, công chức phục vụ trong lĩnh vực thủ tục hành chính còn chưa đáp ứng yêu cầu năng lực, còn lợi dụng chức trách nhiệm vụ, yêu cầu nộp thêm giấy tờ, hồ sơ ngoài quy định của pháp luật gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Do đó, việc tổ chức giao lưu trực tuyến này, ngoài việc giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của nhân dân và doanh nghiệp, còn là dịp để Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) lắng nghe ý kiến phản hồi từ thực tiễn để tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về các lĩnh vực tài nguyên và môi trường; đồng thời, qua giao lưu trực tuyến sẽ nhận được nhiều ý kiến của người dân và doanh nghiệp để tăng cường tính công khai, minh bạch, tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư và kinh doanh, kiến tạo cho phát triển, phục vụ tốt hơn nữa yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Có rất nhiều câu hỏi được gửi đến Bộ TN&MT và 63 Sở TN&MT trong cả nước. Các câu hỏi chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như: Quản lý đất đai; môi trường; địa chất và khoáng sản; đo đạc và bản đồ; tài nguyên nước; biến đổi khí hậu… Các câu hỏi của người dân và doanh nghiệp, đã được lãnh đạo Bộ TN&MT; các cơ quan trực thuộc Bộ, Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trả lời đầy đủ và kịp thời. Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu lãnh đạo Bộ cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở TN&MT tập trung trả lời các câu hỏi người dân và doanh nghiệp gửi đến, hoàn thành trả lời trong ngày 12/11 đối với các đơn vị trực thuộc Bộ và trước ngày 19/11 đối với các Sở. Bộ trưởng cũng đề nghị trên cơ sở ý kiến phản hồi của người dân và doanh nghiệp, các đơn vị chức năng cần nghiêm túc, cầu thị tiếp thu để nghiên cứu, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường, theo hướng chuyển từ kiểm soát sang kiến tạo, phục vụ, đồng hành và hỗ trợ. Văn phòng Bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu thiết lập cơ chế để tiếp nhận, lắng nghe ý kiến của người dân và doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ.

Tú Uyên