Sao nào nóng nhất? Sao nào lạnh nhất?

1.Bạch Dương —— 20℃

2.Kim Ngưu —— 800℃

3.Song Tử —— 0℃

4.Cự Giải —— 30℃

5.Sư Tử —— 40℃

6.Xử Nữ —— 70℃

7.Thiên Bình —— 50℃

8.Thiên Yết —— 1000℃

9.Nhân Mã —— 10℃

10.Ma Kết —— 100℃

11.Thủy Bình —— 80℃

12.Song Ngư —— 7000℃

Sưu tầm (Theo Báo Đất Việt)