Nhiệt độ cao khiến nước Ý điêu đứng nhiều tuần qua đã lan mạnh đến những con sông băng và khiến một khu trượt tuyết mùa hè tại đường đèo Stelvio phải đưa ra quyết định lịch sử tạm ngưng hoạt động.