Ngày 18-11 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về Chương trình hành động nhiệm kỳ 2016 - 2021, trong đó xác định rõ những nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung chỉ đạo, điều hành về xây dựng tổ chức bộ máy, cán bộ công chức; phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an ninh quốc phòng...

Nhiem vu trong tam - Anh 1

Đáng chú ý, bên cạnh nhiệm vụ đổi mới mô hình và nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, Chính phủ xác định rõ việc tập trung chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Trong đó nhấn mạnh việc "thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), tập trung tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm; tiếp tục thực hiện điều chỉnh lương hưu và trợ cấp BHXH phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, khả năng ngân sách nhà nước và cân đối Quỹ BHXH"; "Thực hiện tốt các chính sách về việc làm, bảo hộ lao động, BH thất nghiệp"... nhằm góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Đồng thời, Nghị quyết cũng tiếp tục khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong thực hiện mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) hơn 90% dân số trong nhiệm kỳ này.

Không phải đến thời điểm này, mà trong những năm gần đây, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT đã được Chính phủ hết sức quan tâm. Trong mỗi giai đoạn, để đáp ứng mục tiêu quản lý cũng như những đòi hỏi từ thực tế, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng đều có những chỉ đạo một cách kịp thời. Ngay tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 vừa qua, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất giảm tỷ lệ đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và BH thất nghiệp để giảm chi phí cho doanh nghiệp; chỉ đạo Bộ Y tế đẩy mạnh thực hiện đúng lộ trình BHYT toàn dân và tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm tình trạng lạm dụng, trục lợi BHYT trong khám, chữa bệnh; phối hợp Bộ Tài chính, BHXH Việt Nam sớm tổ chức triển khai việc đấu thầu tập trung giá thuốc chữa bệnh...

Có thể nói, bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống luật pháp về BHXH, BHYT, những chỉ đạo đó chính là cơ sở quan trọng tạo nên những chuyển biến tích cực trong thực hiện hai chính sách trụ cột của hệ thống chính sách an sinh xã hội này. Cụ thể, tính đến hết quý III năm 2016, cả nước đã có 12,5 triệu người tham gia BHXH bắt buộc; 10,7 triệu người tham gia BH thất nghiệp; 194.000 người tham gia BHXH tự nguyện và 74,3 triệu người tham gia BHYT (tương đương với khoảng 80% dân số). Riêng trong công tác khám, chữa bệnh BHYT, với các biện pháp quản lý được thực hiện kịp thời, tình trạng lợi dụng những quy định "mở" như thông tuyến tỉnh; điều chỉnh giá viện phí; thống nhất giá dịch vụ giữa các bệnh viện đồng hạng trên toàn quốc... đã được ngăn chặn kịp thời, tình hình bội chi quỹ khám, chữa bệnh BHYT dần được kiểm soát, với chi phí nằm trong phạm vi dự toán.

Tuy nhiên, so với những mục tiêu đã đặt ra, có thể nói, những kết quả đã đạt được vẫn còn khoảng cách không nhỏ. Đó là việc chính sách BHXH vẫn "chưa tới" được với phần đông lực lượng lao động thuộc khu vực phi chính thức; chính sách BHYT vẫn khó mở rộng trong nhóm hộ cận nghèo, lao động nông thôn và một bộ phận dân cư có thu nhập khá; tính bền vững của quỹ BHXH, khả năng cân đối của quỹ khám, chữa bệnh BHYT vẫn chưa thật sự được bảo đảm... Bởi vậy, những nhiệm vụ liên quan đến BHXH, BHYT được Chính phủ đề ra trong Chương trình hành động nhiệm kỳ 2016-2021 đều rất đúng và trúng. Trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan và các địa phương là cần sớm cụ thể hóa những nhiệm vụ đó để đưa ra và thực hiện những giải pháp thật sự phù hợp, hiệu quả.