Trong buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, Bác hỏi:

- Các chú giáo dục thanh niên thế nào? Đồng chí bí thư tỉnh đoàn thưa: - Thưa Bác, chúng cháu giáo dục cho thanh niên làm tròn nhiệm vụ đầu tàu. Bác gật đầu, rồi hỏi tiếp: - Theo các chú thế nào là đầu tàu? Cả bí thư tỉnh đoàn và bí thư tỉnh ủy đều lúng túng. Bác nói: - Đầu tàu là phải kéo được toa. Không kéo được toa thì không phải là đầu tàu. Nếu thanh niên chỉ chạy trước mà không kéo được quần chúng cùng tham gia mọi hoạt động thì không hoàn thành nhiệm vụ đầu tàu. Tại cuộc mít-tinh chào đón Bác ở sân vận động thị xã, Bác nhắc lại: Trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thanh niên nhiều nơi đã làm tròn nhiệm vụ xung phong. Trong học tập, trong lao động sản xuất, thanh niên Tuyên Quang cần làm đúng khẩu hiệu vẻ vang: "Đâu cần thanh niên có, việc khó thanh niên làm". --------------------------------------------- - Theo cuốn "Những câu chuyện ngày thường của Bác Hồ", Bảo tàng Tân Trào - NXB Văn hóa dân tộc, 1999, Tr173. (*) Đầu đề là của Báo Nhân Dân.