Hanoinet - Nước ối càng nhiễm nhiều vi khuẩn và nấm thì các thai phụ càng có nguy cơ chuyển dạ sớm, sinh ra những đứa trẻ ốm yếu hơn.