Trong phần thi Khởi động, nam sinh Quảng Trị đã trả lời rất nhanh toàn bộ 12 câu hỏi và giành 100 điểm.

Hàn Triệt