Liên doanh sẽ xem xét khả năng xây dựng một tổ hợp trị giá 5,8 tỷ USD, với công suất lọc 200.000 thùng dầu/ngày...