Chỉ cần bạn của bạn có hành vi bán ma túy thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Nhat duoc ma tuy roi dem ban, co pham toi? - Anh 1

Bạn tôi đi chơi ở quán club nhặt được ma túy đem về nhà rồi đi bán lại. Sau đó, bạn tôi bị bắt thì phạm tội mua bán ma túy hay không?

Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo quy định tại điểm a, Mục 3.3, chương II, Thông tư liên tịch số: 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật Hình sự thì “Bán trái phép chất ma túy cho người khác (không phụ thuộc vào nguồn gốc chất ma túy do đâu mà có) bao gồm cả việc bán hộ chất ma túy cho người khác để hưởng tiền công hoặc các lợi ích khác” là một trong các hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Như vậy, bất luận bạn của bạn có được ma túy bằng cách nào (dù nhặt được hay được cho hay mua từ người khác…), chỉ cần bạn của bạn có hành vi bán ma túy thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại Điều 194 Bộ luật Hình sự 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Do bạn không nói rõ là bạn của bạn hiện bao nhiêu tuổi nên tùy vào độ tuổi và số lượng ma túy đã mua bán mà bạn của bạn có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không. Bạn có thể tham khảo Điều 12 Bộ luật Hình sự về t uổi chịu trách nhiệm hình sự:

1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

2. Người từ đủ 14 tuổi trở lên nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.