QĐND Online - Các em nhỏ sẽ có thêm một sân chơi giải trí bổ ích vào Chủ nhật hàng tuần tại Nhà hát Múa rối Trung ương, bắt đầu từ tháng 10 này...