Chẳng phải vô cớ mà người xưa đã đúc kết: "Nhất dáng - Nhì da - Ba nét". Dáng ở đây không chỉ là vóc hình thon thả, mà còn là dáng đứng, dáng đi của người phụ nữ.