ANTĐ - Chính phủ Nhật Bản đang tìm cách sửa đổi Điều lệ Viện trợ phát triển chính thức (ODA) của nước này cho các quốc gia đang phát triển, trong đó có việc thảo luận về viện trợ ODA cho quân đội nước ngoài trong các mục đích phi quân sự và cứu trợ thảm họa.

Nếu được thông qua vào cuối năm nay, đây sẽ là thay đổi lớn trong Điều lệ Viện trợ ODA của Nhật Bản. Theo đó, Nhật Bản sẽ có thể xây dựng hoặc nâng cấp các cảng biển và sân bay có thể dùng cho hoạt động quân sự của các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có thể bao gồm Việt Nam và Philippines.

Tuấn Anh
(Theo Asahi Shimbun)