(HNM) - Ngày 1-11, tại ĐSQ Nhật Bản, Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết viện trợ không hoàn lại trong năm tài khóa 2011 của Chính phủ Nhật Bản cho hai dự án "Xây dựng Trường Tiểu học xã Cúc Đường", huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên và "Xây dựng mở rộng Trường Tiểu học xã Lai Thành", huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

(HNM) - Ngày 1-11, tại ĐSQ Nhật Bản, Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết viện trợ không hoàn lại trong năm tài khóa 2011 của Chính phủ Nhật Bản cho hai dự án "Xây dựng Trường Tiểu học xã Cúc Đường", huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên và "Xây dựng mở rộng Trường Tiểu học xã Lai Thành", huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Tổng số tiền viện trợ của hai dự án là hơn 200 nghìn USD. Tại lễ ký, ngài Hideo Suzuki, Đại biện lâm thời ĐSQ Nhật Bản tại Việt Nam bày tỏ mong muốn hai dự án sẽ góp phần cải thiện giáo dục tiểu học của hai địa phương nói riêng và đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung.