Hố khổng lồ trên đường cao tốc ở thành phố Fukuoka, Nhật Bản, đã được lấp chỉ trong 2 ngày.