Lần đầu tiên trong 35 năm qua, Chính phủ Nhật Bản tuyên bố sẽ xiết chặt tiêu chuẩn an toàn đối với các sản phẩm đồ chơi có chứa chất chì.