- Nhật Bản là một trong số những nước “chăm chút” đến toa lét nhất, với bệ ngồi được sưởi ấm và có thể điều chỉnh hiệt độ, cũng như một bảng điều khiển gắn ở bên hoặc trên tường toa lét với chức năng điều khiển cơ cấu phun nước rửa.

Theo ATTN