Tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Sen, cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố ủng hộ hoàn toàn đường lối lãnh đạo của Thủ tướng Hun Sen và đánh giá cao những thành tựu mà Campuchia đạt được trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Hun sen.