Riêng trong tháng 3/2008 đã có khoảng 5.000 xe nguyên chiếc được nhập về Việt Nam, tăng khoảng 1.000 xe so với tháng 2, với tổng giá trị nhập khẩu 95 triệu USD.