Hỏi: Chú tôi đã đồng ý bảo lãnh cho tôi nhập hộ khẩu nhưng chú ấy chỉ có giấy xác minh hiện trạng nhà, đất, bản photocopy nguồn gốc nhà, bản vẽ sơ đồ nhà đất. Khi tôi nộp hồ sơ nhập hộ khẩu, Công an quận Gò Vấp (Tp. Hồ Chí Minh) yêu cầu tôi phải có hợp đồng thuê nhà hoặc cho ở nhờ mới giải quyết. Xin hỏi, yêu cầu này của Công an quận có đúng hay không?

Hỏi: Chú tôi đã đồng ý bảo lãnh cho tôi nhập hộ khẩu nhưng chú ấy chỉ có giấy xác minh hiện trạng nhà, đất, bản photocopy nguồn gốc nhà, bản vẽ sơ đồ nhà đất. Khi tôi nộp hồ sơ nhập hộ khẩu, Công an quận Gò Vấp (Tp. Hồ Chí Minh) yêu cầu tôi phải có hợp đồng thuê nhà hoặc cho ở nhờ mới giải quyết. Xin hỏi, yêu cầu này của Công an quận có đúng hay không?

Thái Thị Xuân Lan (phường 3, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh)

Trả lời: Theo Mục 3 Điều 1 Nghị định 56 ngày 24-5-2010 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định 107/2007 ngày 25-6-2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú), giấy tờ chứng minh việc cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp để đăng ký thường trú là hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở, nhà khác của cơ quan, tổ chức hoặc của cá nhân. Trường hợp hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở, nhà khác của cá nhân phải được công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp xã. Đối với nhà ở, nhà khác tại Tp. Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh, trong hợp đồng phải ghi rõ diện tích cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ.

Căn cứ vào quy định trên, Công an quận Gò Vấp (Tp. Hồ Chí Minh) đã yêu cầu bà muốn nhập hộ khẩu vào nhà thuê hoặc ở nhờ thì phải có hợp đồng cho thuê nhà hoặc cho ở nhờ.

Luật gia Nguyễn Văn Khôi (Trung tâm Tư vấn pháp luật tại Tp. Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam)