Trong một khu vui chơi, một tốp du khách giận dữ xộc tới phòng giám đốc để khiếu nại. Họ vừa đi vừa nói: “Thật quá đáng, khu vui chơi gì mà chỗ nào cũng thu tiền, cắt cổ vừa phải thôi!”.