Con gái tôi thức khuya học bài, thường đốt hương trừ muỗi suốt đêm. Như vậy có ảnh hưởng gì không?

Có nhiều loại hương trừ muỗi được quảng cáo là không độc hại cho người, điều đó có đúng không?.

Bất cứ vật gì tỏa khói khi cháy đều có hại cho sức khỏe. Hơn nữa, các loại hương trừ muỗi đều có trộn thêm hóa chất nên dĩ nhiên sẽ độc hại hơn khói thường ở cùng nồng độ.

Các nhà sản xuất thuốc hoặc hương diệt côn trùng luôn tìm những chất độc hại với côn trùng nhưng ít độc đối với người. Họ cũng đã làm những thí nghiệm để chứng minh rằng khói hương không ảnh hưởng gì đến sức khỏe người tiêu dùng. Tuy nhiên, đây chỉ là những thử nghiệm ngắn hạn với nồng độ khói thật loãng.

AloBacsi.vn

Theo DS Nguyễn Bá Huy Cường - Người lao động