Mối nguy hiểm đe dọa lớn nhất đối với Vườn quốc gia Yók Đôn (Đắk Lắk) chính là một số cá nhân của lực lượng kiểm lâm được giao nhiệm vụ bảo vệ rừng, họ đã không bảo vệ mà còn bắt tay với lâm tặc, thậm chí trực tiếp làm lâm tặc tàn sát lâm sản của vườn không thương tiếc. >> Hơn 500m3 gỗ giáng hương “không cánh mà bay”