Nghi ngờ nữ khách hàng giấu kim loại trong cơ thể, hai nhân viên an ninh nhấc cô lên rồi dốc ngược khiến những đồng xu rơi xuống.

Bảo Bình (Sưu tầm)