Nhiều ngư dân ở Thừa Thiên Huế đã sử dụng ngay một phần tiền bồi thường mới nhận được để trả nợ ngân hàng.

Nhan tien boi thuong, ngu dan TT-Hue danh mot phan tra no ngan hang - Anh 1

Trong niềm vui nhận được tiền bồi thường do sự cố môi trường biển, bên cạnh việc dành phần lớn số tiền để mua sắm ngư lưới cụ, tiếp tục bám biển và tái tạo sản xuất, nhiều ngư dân ở Thừa Thiên Huế đã sử dụng ngay một phần tiền mới nhận được để trả nợ ngân hàng. Đó là những khoản nợ trước đó các ngư dân đã chủ động vay để chuyển đổi sản xuất và duy trì sinh kế trong thời gian qua.

Việc nhanh chóng tìm cách phục hồi sản xuất và ý thức trách nhiệm trong hoàn trả vốn vay cho thấy sự chuyển đổi rõ ràng trong tư duy phát triển kinh tế của người dân khu vực.