Sau khi đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống vừa rồi ở Mỹ, ông Donald Trump đã có nhiều biểu hiện cho thấy suy nghĩ và hành động khi cầm quyền ở Mỹ không hẳn như đã được thể hiện trong những cam kết và phát biểu lúc còn vận động tranh cử, cả về đối nội lẫn đối ngoại.

Nhan thuc la qua trinh - Anh 1

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Ông Trump từ trước tới nay chưa hề đảm trách cương vị nào trong bộ máy công quyền nhà nước, chưa từng trải qua chính trường và cũng rất hiếm thấy thể hiện quan điểm riêng về các vấn đề chính trị của đất nước và thế giới.

Ngay cả trong vận động tranh cử, cương lĩnh tranh cử của ông Trump không phải là một thể thống nhất, đa phần chung chung và mơ hồ, cái gì cụ thể hơn thì xem ra đều rất khó khả thi.

Xem ra, nguyên nhân là ông Trump chưa hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện, hoặc biết hết đấy nhưng cố tình cực đoan hóa mọi quan điểm để tạo hiệu ứng dân túy trong vận động tranh cử, hoặc có thể hỗn hợp cả hai nguyên nhân nói trên.

Nhưng dù là nguyên cớ gì thì chỉ cần sau ngày bầu cử, ông Trump muốn hay không cũng phải có nhận thức khác bởi tranh cử là một chuyện, cầm quyền lại là chuyện hoàn toàn khác.

Cái dễ của kẻ tranh cử khác biệt hoàn toàn với cái khó của kẻ cầm quyền. Tranh cử có thể dựa vào hiệu ứng dân túy của phát ngôn trong khi cầm quyền được đánh giá ở kết quả cụ thể. Nhận thức lại là quá trình nên sự thay đổi nhận thức ở ông Trump cũng sẽ là quá trình.

Từ những dấu hiệu về sự thay đổi nhận thức của ông Trump bộc lộ trong những ngày vừa qua có thể thấy hệ thống quan điểm chính sách của ông Trump cho nhiệm kỳ cầm quyền đầu tiên đang định hình, những mục tiêu thái quá đang được dần điều chỉnh và ưu tiên chính sách đang được xác định.

Quá trình này còn chưa sớm kết thúc bởi tiến triển và kết quả cuối cùng của nó còn phụ thuộc vào đội ngũ cộng sự của ông Trump chứ không chỉ có phụ thuộc vào mỗi mình ông Trump.

Ông Trump là tổng thống nhưng ngay đến cả tổng thống cũng chỉ cầm quyền thành công khi các cộng sự làm việc thành công.

Lạn Kha