Thủ tướng Chính phủ đã ký các quyết định về cán bộ lãnh đạo Bộ Tư pháp và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tại văn bản 1543/QĐ-TTg , Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp từ ngày 1/11/2016.

Ông Đinh Trung Tụng có thể tiếp tục công tác theo quy định tại Nghị định số 71/2000/NĐ-CP ngày 23/11/2000 của Chính phủ quy định việc kéo thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu. Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định cụ thể.

Tại văn bản 1603/QĐ-TTg , Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/11/2016.

Phương Nhi