Điện năng - nguồn tài nguyên quý của đất nước đang bị sử dụng lãng phí. Ngành điện đã và đang tiến hành nhiều biện pháp để đối phó với tình trạng này, trong đó tiết kiệm và sử dụng điện hợp lý là một trong những biện pháp rất quan trọng.

Bạn đọc Hồng Hà (Hải Phòng): Hiện nay, tình hình cung ứng điện gặp nhiều khó khăn. Do đó, thực hành tiết kiệm điện là "quốc sách", lâu dài, chứ không chỉ thực hiện vào thời điểm thiếu điện. Để việc tiết kiệm điện trong các cơ quan, công sở có hiệu quả cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức trong sử dụng điện tại các cơ quan, đơn vị và gia đình. Theo đó, mỗi cán bộ, công chức chủ động tham mưu, đề xuất các quy định và biện pháp tiết kiệm điện cụ thể, như thay thế, sửa chữa thiết bị điện lạc hậu bằng các thiết bị tiết kiệm điện phù hợp với điều kiện cơ quan, hạn chế sử dụng điện trang trí, quảng cáo, chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết.

Bạn đọc Trí Thức (Hà Tĩnh): Qua các phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi được biết, TP Hồ Chí Minh đang thực hiện phong trào "Gia đình tiết kiệm điện". Theo số liệu của Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện thành phố cho biết, trong ba tháng mùa khô, huyện Bình Chánh tiết kiệm được hơn 14 tỷ đồng, quận Phú Nhuận tiết kiệm được hơn 11 tỷ đồng. Tính ra toàn thành phố (19 quận và 5 huyện) đã tiết kiệm được hàng trăm triệu kW điện. Phong trào này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho đất nước, gia đình, mà còn có ý nghĩa xã hội lớn. Chúng tôi mong rằng, các tỉnh, thành phố trong cả nước nên học tập cách làm này.

Bạn đọc Nguyễn Huy (TP Hồ Chí Minh): Nhiều giải pháp đã được tuyên truyền đến người dân trong vấn đề tiết kiệm điện năng. Nhưng việc áp dụng các biện pháp như thế nào phụ thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh của từng cá nhân và tổ chức. Ngành điện có thể căn cứ vào lượng điện tiêu dùng trung bình trên hóa đơn trong nhiều tháng, sau đó thảo luận và ký kết "Quy ước tiết kiệm điện" với từng khách hàng. Trong quy ước nên có điều khoản quy định giá bán cao vào lượng điện sử dụng vượt cam kết hoặc thi hành biện pháp mà cả hai bên đều chấp nhận được. Khi đó, người tiêu dùng sẽ chủ động và tìm biện pháp tiết kiệm điện phù hợp và ngành điện nắm được nhu cầu của khách hàng để phân phối điện phù hợp, công bằng cho mọi đối tượng.