TT - Theo Th.S Nguyễn Thị Kim Thanh - trưởng phòng giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, năm học 2009 - 2010 TP.HCM sẽ nhân rộng mô hình “Mái nhà xanh” ở tất cả các trường mầm non. Trước mắt, những trường nào có điều kiện về cơ sở vật chất thì thực hiện ngay “Mái nhà xanh”. Những trường không có phòng riêng có thể sắp xếp hoạt động “Mái nhà xanh” ở phòng thể dục, phòng âm nhạc... hoặc tại sân trường.

Được biết, mô hình “Mái nhà xanh” được thực hiện thí điểm tại ba trường mầm non trên địa bàn TP.HCM từ hai năm nay. Đây là nơi dành cho các trẻ chưa đi học đến vui chơi với cha mẹ, làm quen với trường mầm non trước khi đi học chính thức.