Đinh Thị Hương

Nhan rong cac mo hinh hieu qua trong phong trao "Toan dan bao ve an ninh To quoc" - Anh 1

(Cadn.com.vn) - Ngày 5-10, Công an tỉnh Quảng Ngãi tổng kết 10 năm công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2006-2016. Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân xuất sắc; Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen 17 tập thể và 6 cá nhân xuất sắc trong triển khai phong trào. Qua 10 năm triển khai phong trào, tỉnh Quảng Ngãi có hơn 610 nghìn lượt người tham gia. Lực lượng Công an đã tổ chức diễn đàn "Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân" được 1.700 buổi với hơn 310 nghìn lượt người tham gia. Công tác tuyên truyền phong trào luôn được các cấp, các ngành lồng ghép với các cuộc vận động tại địa phương như cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; "Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm". Trên địa bàn tỉnh hiện có 306 mô hình, điển hình tiên tiến được nhân rộng tại 1.053 điểm thôn, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường với hơn 19 nghìn thành viên. Lần đầu tiên Tổ "An ninh nhân dân" - tổ chức quần chúng tự quản trên địa bàn tỉnh được tỉnh pháp lý hóa để hoạt động theo thôn thuộc xã.