Bạn tốt và bạn xấu khác nhau một trời một vực, nhưng đây là những đặc điểm rất dễ nhận diện...

Nhan ra nhung nguoi ban xau khong kho, hay xem nhung dieu nay! - Anh 1

Bạn tốt sẽ gọi cho bạn vì họ nhớ bạn, còn bạn không tốt thì chỉ khi cần giúp đỡ mới nhớ tới bạn mà thôi

Nhan ra nhung nguoi ban xau khong kho, hay xem nhung dieu nay! - Anh 2

Người bạn tốt sẽ luôn quan tâm và đồng cảm với bạn, còn ngược lại, bạn xấu chỉ thích chỉ trích và xét đoán bạn

Nhan ra nhung nguoi ban xau khong kho, hay xem nhung dieu nay! - Anh 3

Nhan ra nhung nguoi ban xau khong kho, hay xem nhung dieu nay! - Anh 4

Nhan ra nhung nguoi ban xau khong kho, hay xem nhung dieu nay! - Anh 5

Nhan ra nhung nguoi ban xau khong kho, hay xem nhung dieu nay! - Anh 6

Nhan ra nhung nguoi ban xau khong kho, hay xem nhung dieu nay! - Anh 7

Nhan ra nhung nguoi ban xau khong kho, hay xem nhung dieu nay! - Anh 8

Nhan ra nhung nguoi ban xau khong kho, hay xem nhung dieu nay! - Anh 9

Nhan ra nhung nguoi ban xau khong kho, hay xem nhung dieu nay! - Anh 10

Theo Khám Phá