Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội được quy định theo Nghị định 136/2013 ngày 21/10/2013 của Chính phủ...

Nhan nuoi duong doi tuong bao tro xa hoi - Anh 1

Ông Lồ Chấn Tam ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai hỏi 2 vấn đề:

1. Các thủ tục khi nhận nuôi dưỡng người già neo đơn (được nhà nước bảo trợ).

2. Trường hợp hộ gia đình khó khăn ở bản hẻo lánh khó khăn vừa bị thiên tai (lũ cuốn trôi nhà cửa) thì được nhà nước hỗ trợ sửa nhà như thế nào.

Trả lời:

Theo Nghị định 136/2013 ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thì thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội được quy định như sau:

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội bao gồm:

Tờ khai nhận chăm sóc, nuôi dưỡng có xác nhận đủ điều kiện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định;

Bản sao sổ hộ khẩu của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc văn bản xác nhận của công an cấp xã về việc cư trú của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng;

Tờ khai của đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng theo mẫu do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định.

Thời gian hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng kể từ tháng Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký quyết định hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng.

Về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở được quy định:

Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị đổ, sập, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn nơi ở thì được xem xét hỗ trợ chi phí làm nhà ở với mức tối đa không quá 20.000.000 đồng/hộ.

Hộ phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do nguy cơ sạt lở, lũ, lụt, thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác được xem xét hỗ trợ chi phí di dời nhà ở với mức tối đa không quá 20.000.000 đồng/hộ.

Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng nặng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không ở được thì được xem xét hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà ở với mức tối đa không quá 15.000.000 đồng/hộ.

Hộ gia đình có tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở theo mẫu do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định, gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã để xét duyệt.