Hanoinet - Thời điểm này, cả nước đang tập trung thực hiện đợt cao điểm phòng chống ma túy theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (từ 1/6 đến hết 31/8/2008). Tại Hà Nội, các hoạt động cũng xoay quanh chủ đề “Toàn dân tham gia phòng, chống tệ nạn ma túy...