(PL)- Từ ngày 7 đến 16-10, Sở Tư pháp TP.HCM sẽ nhận hồ sơ đăng ký lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thừa phát lại.

Học viên muốn học lớp này phải đủ các điều kiện: là công dân Việt Nam có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật và công tác trong ngành pháp luật trên năm năm hoặc đã từng làm thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư; chấp hành viên, công chứng viên, điều tra viên từ trung cấp trở lên và là người không có tiền án. Hồ sơ đăng ký gồm bản phôtô các giấy tờ chứng minh các điều kiện trên. Đăng ký trực tiếp tại Sở Tư pháp TP.HCM. Thời gian học bắt đầu từ ngày 19 đến 23-10. Kết quả học tập sẽ là cơ sở để xem xét, bổ nhiệm thừa phát lại.