Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng tại Cộng hòa Síp đang tiến hành thu hồi bộ đồ chơi nấu ăn do Trung Quốc sản xuất.

Video: Bộ đồ chơi nấu ăn của Trung Quốc chứa chất cấm có thể gây vô sinh: