Đây là clip minh chứng cho câu "không sợ địch quá mạnh, chỉ sợ đồng đội quá... ngu".

Mời quý độc giả xem video Không sợ địch quá mạnh, chỉ sợ đồng đội... "ngu" (Nguồn: Youtube)