Cuối tháng 1.2009, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (NNPTNT) kiến nghị tăng thuế nhập khẩu sữa từ 5% lên 18%. Cùng với đề xuất này, Bộ NNPTNT cũng kiến nghị thực hiện phong trào sữa học đường, với sự tài trợ 20% - 30% từ Nhà nước.