Châu lục là một sân chơi lớn, đầy thách thức nhưng cũng có nhiều thuận lợi để nhạc Việt có thể vươn mình, thể hiện những phẩm chất tốt đẹp tiềm tàng. Nhưng tiếc thay, trải qua một thời gian dài trở mình và phát triển, người ta vẫn coi sân chơi Châu Á như một chiếc áo quá rộng đối với “cậu bé” nhạc Việt.