Ngày 7/12, tại lễ kỷ niệm 13 năm ngày thành lập Nhà xuất bản Từ điển bách khoa (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam), Tiến sĩ Trịnh Tất Đạt, Giám đốc Nhà xuất bản khẳng định: Được thành lập từ năm 1998, Nhà xuất bản đã có những điều chỉnh hợp lý trong tổ chức và hoạt động phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đóng góp ngày càng nhiều cho sự nghiệp xuất bản.

Nhà xuất bản đã định hình được hệ sách có ưu thế, mang thương hiệu của mình và được thị trường cũng như bạn đọc thừa nhận với các loại từ điển; sách công bố các công trình nghiên cứu, khảo cứu khoa học; sách chính trị. Nhà xuất bản đã có hướng đi đúng khi khai thác mảng sách phổ biến kiến thức khoa học phổ thông, kiến thức đời sống, xã hội nhằm nâng cao dân trí, khai thác được vị thế của một nhà xuất bản duy nhất có chức năng vừa xuất bản sách thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội nhân văn. Đây là mảng sách có thị trường rộng, số đầu sách hàng năm tăng nhanh với những sách tiêu biểu như Các nền văn hóa thế giới, Bộ kể chuyện lịch sử Việt Nam, Toán vui rèn trí thông minh, Cẩm nang thực phẩm kỵ hợp, Mắm Việt - cách làm và nghệ thuật thưởng thức…

Đặc biệt, kể từ năm 2005, Nhà xuất bản nâng cao tính tự chủ và vững bền trong hoạt động với việc đầu tư xây dựng hệ sách thuộc sở hữu của mình và các đầu sách Nhà xuất bản được quyền sử dụng lâu dài. Đó là các loại sách tự biên soạn, thuê tác giả biên soạn, mua bản quyền tác giả trong và ngoài nước, ký hợp đồng sử dụng lâu dài với chủ sở hữu sách… điều này cho phép Nhà xuất bản chủ động về tài chính và liên kết xuất bản.

Nhân dịp này, Nhà xuất bản đã được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Giám đốc Nhà xuất bản được tặng Huân chương Lao động hạng Hai./.