Đi vài chục cây rồi bỏ khách dọc đường, chỉ trả lại 1/3 số tiền; đưa khách vào quán cơm bị buộc phải “ăn với giá cắt cổ...”.