Theo kết quả báo cáo của Trung tâm Quốc tế nghiên cứu về chủ nghĩa cực đoan tại Anh, nhà tù ở châu Âu đang là nơi tuyển quân lý tưởng của IS.

Theo VTV