(HNM) - Đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2009-2010 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp.

Trong năm học 2009-2010, toàn ngành GD-ĐT sẽ tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua; đổi mới quản lý giáo dục; triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục; phát triển mạng lưới trường, lớp và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục; chăm lo cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; xây dựng chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020. Đặc biệt, với mục tiêu chấm dứt việc dạy học theo kiểu đọc - chép ở cấp THCS và THPT vào năm 2010, Phó Thủ tướng nhấn mạnh tới việc đổi mới phương pháp dạy học, bắt buộc mỗi nhà trường phải có một kế hoạch cụ thể về công tác này. Hồng Hạnh