Xây chung cư, văn phòng, khách sạn... ở phía trên các con đường, là không gian đang bị lãng phí hiện nay.