Người đẹp áo dài trên phố, quang cảnh nhìn từ tượng Phật Trắng... là loạt ảnh sinh động về Nha Trang năm 1966-1967 của một cựu binh Mỹ.

Nha Trang nam 1966-1967 net cang trong anh cuu binh My - Anh 1

Chùa Long Sơn, ngôi chùa cổ nổi tiếng nhất Nha Trang. Loạt ảnh Nha Trang năm 1966-1967 do Walter Stolpa Jr, một cựu binh Mỹ từng đóng quân tại căn cứ không quân Nha Trang thực hiện, được đăng tải trên trang Airforce.togetherweserved.com

Nha Trang nam 1966-1967 net cang trong anh cuu binh My - Anh 2

Một góc ảnh khác về chùa Long Sơn.

Nha Trang nam 1966-1967 net cang trong anh cuu binh My - Anh 3

Tượng Phật Trắng của chùa Long Sơn trên đỉnh núi Trại Thủy.

Nha Trang nam 1966-1967 net cang trong anh cuu binh My - Anh 4

Quang cảnh Nha Trang nhìn từ tượng Phật Trắng.

Nha Trang nam 1966-1967 net cang trong anh cuu binh My - Anh 5

Quang cảnh Nha Trang nhìn từ tượng Phật Trắng.

Nha Trang nam 1966-1967 net cang trong anh cuu binh My - Anh 6

Quang cảnh Nha Trang nhìn từ tượng Phật Trắng.

Nha Trang nam 1966-1967 net cang trong anh cuu binh My - Anh 7

Đường phố ở trung tâm Nha Trang.

Nha Trang nam 1966-1967 net cang trong anh cuu binh My - Anh 8

Đường phố ở trung tâm Nha Trang.

Nha Trang nam 1966-1967 net cang trong anh cuu binh My - Anh 9

Người đẹp áo dài Nha Trang.

Nha Trang nam 1966-1967 net cang trong anh cuu binh My - Anh 10

Lính Mỹ trên đường đến trường bắn Nha Trang.

Nha Trang nam 1966-1967 net cang trong anh cuu binh My - Anh 11

Hai bà cháu đẵn mía bên đường.

Nha Trang nam 1966-1967 net cang trong anh cuu binh My - Anh 12

Khung cảnh trên một dòng sông ở Nha Trang.

Nha Trang nam 1966-1967 net cang trong anh cuu binh My - Anh 13

Khung cảnh nhìn từ một điểm cao thuộc phạm vi căn cứ không quân Mỹ ở Nha Trang.

Nha Trang nam 1966-1967 net cang trong anh cuu binh My - Anh 14

Chân dung một quân cảnh Mỹ ở căn cứ không quân Nha Trang.