TTO - Hôm nay 23-2, du thuyền King Yacht được đưa vào hoạt động tại vịnh Nha Trang. Đây được xem là du thuyền lớn nhất ở Nha Trang hiện nay.