Do đường phố ở Quảng Bình bị nước lũ nhấn chìm, họ nhà trai phải dùng xe tải chở tất cả các thành viên và đồ lễ đi đám hỏi.

Nha trai dung xe tai vuot lu di dam hoi - Anh 1

Your browser doesn't support video.
Please download the file: video/mp4

Nguồn video: Facebook