Nhà thờ nhà thờ thánh John the Divine là một thánh đường của tân giáo khu ở New York. Tọa lạc ở Đại lộ Amsterdam ở Morningside Heights ...