Hôm qua (4/10) thẩm phán bang California truy tố nhà thiết kế thời trang nổi tiếng gốc Ấn Độ Anand Jon Alexander với cáo trạng cưỡng hiếp 20 phụ nữ.