Công ty CP Thủy điện Xuân Minh (Bên mời thầu) vừa thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu XM-28 “Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị cơ điện và các dịch vụ kỹ thuật” dự án Thủy điện Xuân Minh.

Nha thau Trung Quoc trung goi thau thuy dien gan 119 ty dong - Anh 1

Theo đó, nhà thầu trúng thầu là Công ty Chế tạo thiết bị thủy điện Thiên Phát – Thiên Tân, Trung Quốc với giá trúng thầu gần 118,512 tỷ đồng. Gói thầu trên thuộc Dự án Thủy điện Xuân Minh, tỉnh Thanh Hóa, hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi quốc tế. Giá gói thầu này hơn 140,091 tỷ đồng, như vậy, qua đấu thầu rộng rãi quốc tế, giá trúng thầu đã chênh lệch giảm 21,579 tỷ đồng, tương ứng đạt tỷ lệ tiết kiệm hơn 15%.

Theo Quyết định phê duyệt số 38/2016/QĐ-HĐQT ngày 14/11/2016 của HĐQT Công ty CP Thủy điện Xuân Minh, thời gian thực hiện hợp đồng là 20 tháng (tăng 2 tháng so với thời gian dự kiến thực hiện hợp đồng ban đầu là 18 tháng), loại hợp đồng trọn gói.

Bên mời thầu cho biết, Dự án Thủy điện Xuân Minh được xây dựng tại xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn hai túi hồ sơ, thời gian phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu trên từ ngày 27/7/2016 – 10/9/2016.

Báo Đấu thầu tiếp tục thông tin về dự án và nhà thầu trong số báo ra ngày 21/11/2016.

Tuấn Dũng