Trong 60 năm qua, Quốc hội Nhật hai lần phải ra tòa hầu kiện, trong đó một lần thắng, một lần thua.