Chính phủ luôn có định hướng về lộ trình đưa giá xăng dầu tiệm cận với giá thị trường nhưng vẫn có sự điều tiết của Nhà nước, bởi đây là một mặt hàng quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia mà bất cứ nước nào cũng phải quản lý. Do đó, ý kiến cho rằng Nhà nước thực hiện kinh doanh xăng dầu theo cơ chế thị trường là “buông” là hoàn toàn không đúng.